wcg

Informace o zkratce 'wcg'

Význam
wo co go?
Popis

O co jde?

Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky wcg byla provedena: 5.12.2010
Význam:
wo co go?
Popis:

O co jde?

Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky wcg byla provedena: 5.12.2010

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf