wdf

Informace o zkratce 'wdf'

Význam
wonderful
Popis
úžasné
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky wdf byla provedena: 21.11.2005
Význam:
wonderful
Popis:
úžasné
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky wdf byla provedena: 21.11.2005

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf