wuu2

Informace o zkratce 'wuu2'

Význam
What are you up to?
Popis

Co děláš? Co podnikáš?

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky wuu2 byla provedena: 28.9.2010
Význam:
What are you up to?
Popis:

Co děláš? Co podnikáš?

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky wuu2 byla provedena: 28.9.2010

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf