xoxo

Informace o zkratce 'xoxo'

Význam
hugs and kisses
Popis

líbám a objímám

Jazyk
nezvolen
Zkratku xoxo najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky xoxo byla provedena: 17.2.2018
Význam:
hugs and kisses
Popis:

líbám a objímám

Jazyk:
nezvolen
Zkratku xoxo najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky xoxo byla provedena: 17.2.2018

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf