xoxo

Informace o zkratce 'xoxo'

Význam
hugs and kisses
Popis

líbám a objímám

Jazyk
nezvolen
Zkratku xoxo najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky xoxo byla provedena: 17.2.2018
Význam:
hugs and kisses
Popis:

líbám a objímám

Jazyk:
nezvolen
Zkratku xoxo najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky xoxo byla provedena: 17.2.2018

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
RIP
SD
tj
tk
wtf