yamtm

Informace o zkratce 'yamtm'

Význam
you are mean to me
Popis

Jsi na mě zlý

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky yamtm byla provedena: 18.10.2015
Význam:
you are mean to me
Popis:

Jsi na mě zlý

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky yamtm byla provedena: 18.10.2015

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf