FF

Informace o zkratce 'FF'

Význam
friends forever
Popis

přátelé navždy

Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky FF byla provedena: 22.5.2018
Význam:
friends forever
Popis:

přátelé navždy

Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky FF byla provedena: 22.5.2018

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf