FF

Informace o zkratce 'FF'

Význam
friends forever
Popis

přátelé navždy

Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky FF byla provedena: 22.5.2018
Význam:
friends forever
Popis:

přátelé navždy

Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky FF byla provedena: 22.5.2018

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf