FF

Informace o zkratce 'FF'

Význam
For Fun
Popis
Jen pro zábavu.
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky FF byla provedena: 31.5.2018
Význam:
For Fun
Popis:
Jen pro zábavu.
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky FF byla provedena: 31.5.2018

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf