FM

Informace o zkratce 'FM'

Význam
Fuck Me!
Popis

Spi se mnou! (ale vulgárněji..)

Jazyk
angličtina
Zkratku FM najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky FM byla provedena: 21.12.2009
Význam:
Fuck Me!
Popis:

Spi se mnou! (ale vulgárněji..)

Jazyk:
angličtina
Zkratku FM najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky FM byla provedena: 21.12.2009

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf