FM

Informace o zkratce 'FM'

Význam
Forget Me
Popis
Zapomeň na mě / Zapomeňte mě
Jazyk
angličtina
Zkratku FM najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky FM byla provedena: 17.2.2018
Význam:
Forget Me
Popis:
Zapomeň na mě / Zapomeňte mě
Jazyk:
angličtina
Zkratku FM najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky FM byla provedena: 17.2.2018

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf