IBFF

Informace o zkratce 'IBFF'

Význam
Internet best friend forever
Popis
Internetový/á nejlepší kamarád/ka navždy
Jazyk
angličtina
Zkratku IBFF najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky IBFF byla provedena: 15.11.2019
Význam:
Internet best friend forever
Popis:
Internetový/á nejlepší kamarád/ka navždy
Jazyk:
angličtina
Zkratku IBFF najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky IBFF byla provedena: 15.11.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
RIP
SD
tj
tk
wtf