IMHO

Informace o zkratce 'IMHO'

Význam
In My Humble Opinion
Popis
Podle mého skromného názoru
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky IMHO byla provedena: 8.9.2020
Význam:
In My Humble Opinion
Popis:
Podle mého skromného názoru
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky IMHO byla provedena: 8.9.2020

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf