IMHO

Informace o zkratce 'IMHO'

Význam
In My Humble Opinion
Popis

Podle mého skromného názoru

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky IMHO byla provedena: 5.3.2020
Význam:
In My Humble Opinion
Popis:

Podle mého skromného názoru

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky IMHO byla provedena: 5.3.2020

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
RIP
SD
tj
tk
wtf