mb

Informace o zkratce 'mb'

Význam
maybe
Popis
možná
Jazyk
nezvolen
Zkratku mb najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky mb byla provedena: 4.8.2018
Význam:
maybe
Popis:
možná
Jazyk:
nezvolen
Zkratku mb najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky mb byla provedena: 4.8.2018

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf