mb

Informace o zkratce 'mb'

Význam
my bad
Popis

Moje chyba.

Jazyk
angličtina
Zkratku mb najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky mb byla provedena: 23.5.2017
Význam:
my bad
Popis:

Moje chyba.

Jazyk:
angličtina
Zkratku mb najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky mb byla provedena: 23.5.2017

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf