s2g

Informace o zkratce 's2g'

Význam
swear to God
Popis

Přísahám Bohu.

Jazyk
angličtina
Zkratku s2g najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky s2g byla provedena: 22.2.2014
Význam:
swear to God
Popis:

Přísahám Bohu.

Jazyk:
angličtina
Zkratku s2g najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky s2g byla provedena: 22.2.2014

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf