s2g

Informace o zkratce 's2g'

Význam
I swear to God
Popis
Přísahám Bohu
Jazyk
angličtina
Zkratku s2g najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky s2g byla provedena: 5.5.2017
Význam:
I swear to God
Popis:
Přísahám Bohu
Jazyk:
angličtina
Zkratku s2g najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky s2g byla provedena: 5.5.2017

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf