s2g

Informace o zkratce 's2g'

Význam
I swear to God
Popis
Přísahám Bohu
Jazyk
angličtina
Zkratku s2g najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky s2g byla provedena: 5.5.2017
Význam:
I swear to God
Popis:
Přísahám Bohu
Jazyk:
angličtina
Zkratku s2g najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky s2g byla provedena: 5.5.2017

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf