nwm

Informace o zkratce 'nwm'

Význam
nevím
Popis

nevím

Jazyk
nezvolen
Zkratku nwm najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky nwm byla provedena: 27.6.2015
Význam:
nevím
Popis:

nevím

Jazyk:
nezvolen
Zkratku nwm najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky nwm byla provedena: 27.6.2015

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf