nwm

Informace o zkratce 'nwm'

Význam
No worries man
Popis

Nevadí, to je jedno, nevím,žádné starosti.

Jazyk
angličtina
Zkratku nwm najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky nwm byla provedena: 27.11.2018
Význam:
No worries man
Popis:

Nevadí, to je jedno, nevím,žádné starosti.

Jazyk:
angličtina
Zkratku nwm najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky nwm byla provedena: 27.11.2018

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf