nwm

Informace o zkratce 'nwm'

Význam
no worries mate
Popis

nedělej si starosti, příteli

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky nwm byla provedena: 22.7.2019
Význam:
no worries mate
Popis:

nedělej si starosti, příteli

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky nwm byla provedena: 

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf